CHOONGWAE PHARMA CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm: 15 loại
Amikacin

Amikacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-250mg/50ml
Quy cách đóng gói: Chai 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0295-06

Choongwae cephradine

Choongwae cephradine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7643-03

Choongwae trizele

Choongwae trizele - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-500mg/100ml
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1786-06

Choongwaeprepenem

Choongwaeprepenem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0296-06

Spike

Spike - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6543-02

Trizele

Trizele - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 20 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5781-01

Amikacin

Amikacin  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai nhựa PP 100ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13686-11

Choongwae Prepenem

Choongwae Prepenem  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13097-11

Maxpenem Injection 500mg

Maxpenem Injection 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ thuốc
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12402-11

Choongwae Prepenem Injection 250mg

Choongwae Prepenem Injection 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10180-10

Facros capsule

Facros capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên, lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10181-10

Cepfacex Injection

Cepfacex Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1g
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6958-08

Choongwae Tobramycin sulfate injection

Choongwae Tobramycin sulfate injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch Tobramyci
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5468-08

Ciprofloxacin Injection

Ciprofloxacin Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6598-08

Choongwae Cefuroxime injection

Choongwae Cefuroxime injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-750mg Cefuroxime
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-4381-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn