TSINGHUA UNISPLENDOUR GUHAN BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 31 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm: 11 loại
Lydozim

Lydozim
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml; Hộp 1lọ
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10616-10

Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection

Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thủ Đô - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18255-14

Gentamycin Sulfate

Gentamycin Sulfate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm Quận Thủ Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16706-13

Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Infection

Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Infection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-200mg/100ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-0673-06

Gentamycin Sulfate

Gentamycin Sulfate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-80000IU/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-0674-06

Ceftriaxone 1g

Ceftriaxone 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12699-11

Gentamycin Sulfate 80mg/2ml Injection

Gentamycin Sulfate 80mg/2ml Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2 ml
Nhà sản xuất: Shandong Shenlu Pharmaceutical CO., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12704-11

Lydocef

Lydocef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12700-11

Lydozone

Lydozone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12701-11

Ciprofot

Ciprofot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-11379-10

Sipi-Metro

Sipi-Metro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-11381-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn