HIGHNOON LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 128 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 8 loại
Carbamazepine

Carbamazepine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0898-06

Citicoline Sodium

Citicoline Sodium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/2ml Citicoline
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0899-06

Piracetam injection

Piracetam injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-1g/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0904-06

Piraetam capsules

Piraetam capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Deyer Pharmaceticals Co., Ltd Zhejiang-China - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-2357-06

Unapiran inj. 1g

Unapiran inj. 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-1g/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Union Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1352-06

Young II Sulpiride Capsule

Young II Sulpiride Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0901-06

Pirasul

Pirasul - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yanzhou Xier Kangtai Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-6685-08

Plotex

Plotex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Union Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-3654-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn