DIETHELM & CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 226 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Zonegran Tablets 100mg

Zonegran Tablets 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-249-10

Betaserc

Betaserc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7852-03

Cipramil

Cipramil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: H. Lundbeck A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7650-03

Clopixol

Clopixol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 50 viên
Nhà sản xuất: H. Lundbeck A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7651-03

Clopixol acuphase

Clopixol acuphase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: H. Lundbeck A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9028-04

Clopixol depot

Clopixol depot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 1ml
Nhà sản xuất: H. Lundbeck A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8463-04

Deanxit

Deanxit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: H. Lundbeck A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7850-03

Fluanxol

Fluanxol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 50 viên
Nhà sản xuất: H. Lundbeck A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7652-03

Fluanxol Depot

Fluanxol Depot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 1ml
Nhà sản xuất: H. Lundbeck A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8105-04

Fluanxol Depot

Fluanxol Depot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 2ml
Nhà sản xuất: H. Lundbeck A/S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8464-04

Luvox 100

Luvox 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7853-03

Merislon

Merislon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Interthai Pharm Manufacturing., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5432-01

Merislon 12mg

Merislon 12mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-12mg
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eisai Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1812-06

Meriston

Meriston - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-6mg
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Interthai Pharm Manufacturing., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0871-06

Teveten 600

Teveten 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ xé x 14 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10116-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn