CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 75 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 8 loại
Nivalin 5mg tablets

Nivalin 5mg tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Sopharma AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22371-19

Redpentin Hard Capsule 300mg

Redpentin Hard Capsule 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korean Drug Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21811-19

Nivalin

Nivalin
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Sopharma PLC - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17334-13

Nivalin

Nivalin
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Sopharma PLC - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17333-13

Davicum

Davicum - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17332-13

Jeilcitimex

Jeilcitimex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15326-12

Redgatin

Redgatin   - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14061-11

Redgatin

Redgatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14061-11

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn