CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 306 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Bestrip

Bestrip - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0032-06

Sperifar

Sperifar
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22452-15

Diazepam

Diazepam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24756-16

Bestrip

Bestrip - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ X 10; hộp 10 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0838-01

Clopromazin

Clopromazin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 500 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3786-05

Clopromazin 0,025g

Clopromazin 0,025g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: lọ 1200 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0652-00

Clopromazin 100mg

Clopromazin 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: lọ 1000 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0653-00

Clopromazin 25mg

Clopromazin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: lọ 500; 2000 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0654-00

Clorpromazin 100mg

Clorpromazin 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 200 viên, lọ 2000 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2956-05

Diazepam 5mg

Diazepam 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên, 10 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2260-04

Haloperidol 0,5%

Haloperidol 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống 1 ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-001-00

Haloperidol 2mg

Haloperidol 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ, 10 vỉ x 20 viên; lọ 2000 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2044-04

Sperifar 1mg

Sperifar 1mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1023-03

Sperifar 2mg

Sperifar 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1024-03

Sperifar 3mg

Sperifar 3mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1025-03

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn