XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) TP HỒ CHÍ MINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 276 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 6 loại
Clozipex 25mg

Clozipex 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 60 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2013-04

DoginaTil 50mg

DoginaTil 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ X 10 viên nang
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-5036-02

Liciril 250mg

Liciril 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ xé x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0410-02

Rotundin

Rotundin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén 30mg
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4358-05

Valproat 200mg

Valproat 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tan ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 60 viên nén bao phim tan ruột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1305-03

Vomina 50

Vomina 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nén; lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0204-02

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn