PHARMASCIENCE INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 52 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 15 loại
Phamzopic 7.5mg

Phamzopic 7.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18734-15

Pharmapir 25mg

Pharmapir 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-20596-17

Gapentin

Gapentin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18051-14

PMS-Pregabalin

PMS-Pregabalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18573-14

PMS-Pregabalin

PMS-Pregabalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18574-14

Pharmapar

Pharmapar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 30 viên, lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-16862-13

PMS-Citalopram 20mg

PMS-Citalopram 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-16863-13

PMS-Citalopram 40mg

PMS-Citalopram 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17545-13

PMS-Fluoxetine cap 20mg

PMS-Fluoxetine cap 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang 20mg Fluoxetine
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2215-06

Alpovic 250mg

Alpovic 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Procaps S.A - CÔ LÔM BIA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-13812-11

PMS-Fluoxetine

PMS-Fluoxetine  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-13811-11

pms-Risperidone 2mg

pms-Risperidone 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-11237-10

Phamzopic

Phamzopic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-7314-08

Gapentin

Gapentin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-5039-07

Pharmapar

Pharmapar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 30 viên, lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-5040-07

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn