PFIZER (THAILAND)., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 181 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 15 loại
Zoloft

Zoloft
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17543-13

Neurontin

Neurontin
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16348-13

Zoloft

Zoloft
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21438-18

Sermion

Sermion
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9793-10

Champix

Champix
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 11 viên 0,5mg và 1 vỉ x 14 viên 1mg
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14767-12

Champix

Champix
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14766-12

Champix

Champix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 11 viên 0,5mg và 1 vỉ x 14 viên 1mg
Nhà sản xuất: R-Pharm Germany GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21937-19

Lyrica

Lyrica
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16347-13

Lyrica

Lyrica - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16856-13

Neurontin

Neurontin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16857-13

Sermion

Sermion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5565-10

Zeldox

Zeldox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pfizer Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8508-04

Zoloft

Zoloft - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 28 viên, hộp 1 vỉ 30 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5701-08

Lyrica 150mg

Lyrica 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng gelatin
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pfizer GmbH Arneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-4549-07

Lyrica 75g

Lyrica 75g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng gelatin
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pfizer GmbH Arneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-4550-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn