LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 82 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 14 loại
Arcalion 200

Arcalion 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22426-19

Stablon

Stablon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22165-19

Trivastal Retard

Trivastal Retard
Dạng bào chế: Viên nén bao đường giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-16822-13

Arcalion 200

Arcalion 200
Dạng bào chế: Viên bao
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15518-12

Stablon

Stablon
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-14727-12

Arcalion 200

Arcalion 200
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6281-02

Duxil

Duxil
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6286-02

Duxil 48ml

Duxil 48ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 48ml
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7681-03

Stablon

Stablon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5532-01

Stablon

Stablon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-12,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-1369-06

Trivastal Retard 50

Trivastal Retard 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6289-02

Valdoxan

Valdoxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN1-649-12

Arcalion

Arcalion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 4 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3076-07

Trivastal Retard

Trivastal Retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phóng thích chậm-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3075-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn