CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 852 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc cấp cứu và giải độc: 7 loại
Methionine 250mg

Methionine 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 150 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký:  VD-29326-18

Methionine 250mg

Methionine 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20954-14

Methionin 250mg

Methionin 250mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0271-02

Methionin 250mg

Methionin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 150 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3534-05

Methionin 250mg

Methionin 250mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 150 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3374-00

Methionine 250mg

Methionine 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chai 150 viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 150 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14496-11

Methionin 250mg

Methionin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5202-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn