CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 445 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc cấp cứu và giải độc: 6 loại
Capoluck

Capoluck - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32942-19

Capoluck

Capoluck - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-29238-18

Cifolinat 30

Cifolinat 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x3ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-29239-18

Atropin Sulphat

Atropin Sulphat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 1ml, hộp 50 ống x 1ml, hộp 100 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24376-16

Atropin sulfat 0,25mg/1ml

Atropin sulfat 0,25mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống 1ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-014-00

Adrenalin

Adrenalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống 1 ml, hộp 10 ống 1ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11220-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn