CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 256 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc phụ khoa: 8 loại
Colvagi

Colvagi
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21150-14

Nyvagi

Nyvagi
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21567-14

Ladyvagi

Ladyvagi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32596-19

Cangyno 100

Cangyno 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên nang mềm đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14053-11

Cangyno 500

Cangyno 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 1 vỉ x 6 viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 6 viên nang mềm đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14054-11

Vagicare

Vagicare - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5038-08

Ladyvagi

Ladyvagi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên nang mềm đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2691-07

Vaginapoly

Vaginapoly - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên nang mềm đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2694-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn