CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 852 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc phụ khoa: 5 loại
Mycogynax

Mycogynax
Dạng bào chế: Viên nén đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên nén đặt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0819-03

Neo-Gynoternan

Neo-Gynoternan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28709-18

Gynoseptyl

Gynoseptyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 60ml, 200ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S439-H12-05

Gynoternan

Gynoternan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên đặt phụ khoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3288-05

Gynoternan

Gynoternan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 100 viên nén đặt phụ khoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2579-04

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn