CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 671 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc phụ khoa: 8 loại
Euro Texgynal

Euro Texgynal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Chi nhánh Công ty cổ phần dược TW Mediplantex - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32557-19

Deginal

Deginal
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên, hộp 1 lọ 10 viên nén đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2154-06

Deginal

Deginal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10 viên nén đặt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4296-01

Medilginal

Medilginal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0289-02

Medilginal

Medilginal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19530-13

Medilginal

Medilginal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4859-08

Roseginal

Roseginal
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4861-08

Roseginal Forte

Roseginal Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4862-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn