CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW HUẾ MEDIPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 290 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc phụ khoa: 8 loại
clotrimazol

clotrimazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ xé x 6 viên nén đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1294-h12-06

Clotrimazol 100mg

Clotrimazol 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ xé 6 viên đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3266-00

Merynal

Merynal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 viên, hộp 1 vỉ xé x 12 viên nén đặt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V472-H12-05

Merynal V

Merynal V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 viên, hộp 1 vỉ xé x 12 viên nén đặt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V979-H12-05

Validemax

Validemax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 100ml dd dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S37-H12-05

Clotrimazol 100mg

Clotrimazol 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên nén đặt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2499-07

Merynal

Merynal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên, hộp 1 lọ 10 viên nén đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2509-07

Merynal-V

Merynal-V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên, hộp 1 lọ 10 viên nén đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2510-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn