CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 505 loại thuốc
Tìm trong
Dầu xoa, cao xoa: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Dầu gió loan

Dầu gió loan
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18975-13

Cao sao vàng

Cao sao vàng
Dạng bào chế: Cao xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 hộp thiếc 4g; hộp 1 hộp thiếc 10g; hộp 1 chai 20g
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26922-17

Dầu nóng Mặt Trời

Dầu nóng Mặt Trời
Dạng bào chế: Dung dịch dầu
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 20ml, hộp 1 chai 60ml dung dịch dầu
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0963-06

Dầu khuynh diệp OPC

Dầu khuynh diệp OPC
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15ml; vỉ 1 chai 25ml
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20453-14

Dầu gió loan

Dầu gió loan
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3427-07

Cao sao vàng

Cao sao vàng
Dạng bào chế: Cao xoa
Quy cách đóng gói: Túi 1 hộp 3g, 4g, hộp 10g cao xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4095-05

Cao sao vàng

Cao sao vàng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 3g, 4g, 10g cao xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3648-00

Cồn xoa bóp

Cồn xoa bóp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 100ml cồn thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3172-00

Cồn xoa bóp

Cồn xoa bóp
Dạng bào chế: Cồn thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml cồn thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3447-05

Cù là Đại bàng

Cù là Đại bàng
Dạng bào chế: Cao xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 hộp thiếc x 7,5g cao xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1668-06

Dầu gió Loan

Dầu gió Loan
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 5ml dầu xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4823-02

Dầu khuynh diệp

Dầu khuynh diệp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 15ml dầu xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4232-01

Dầu khuynh diệp OPC

Dầu khuynh diệp OPC
Dạng bào chế: Dầu thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, 25ml, 30ml, vỉ 1chai 25ml, 30ml dầu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0772-03

Dầu khuynh diệp OPC 30ml

Dầu khuynh diệp OPC 30ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: vỉ 1 lọ; Hộp 1 lọ x 30ml dầu xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3176-00

Solarpaste

Solarpaste - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem xoa bóp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g, 25g, 50g kem xoa bóp
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0256-02

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn