CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Fenidofex

Fenidofex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4782-08

Fenidofex

Fenidofex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4783-08

Dramotion-90mg

Dramotion-90mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2604-07

Chlorpheniramine maleate 4mg

Chlorpheniramine maleate 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 1000 viên nén dài
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1325-06

Chlorpheniramine Meleat-4mg

Chlorpheniramine Meleat-4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên nén 2 lớp
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1737-06

Coldrine 4mg

Coldrine 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 200 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1326-06

Delopedil 5mg

Delopedil 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4187-05

Fenidofex 30mg

Fenidofex 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0650-06

Fenidofex 60mg

Fenidofex 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0651-06

Opelodil 10mg

Opelodil 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1811-04

Pemazin 5mg

Pemazin 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0204-06

Si rô Opelodil 5mg/5ml

Si rô Opelodil 5mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1959-04

Teremazin 50mg/100ml

Teremazin 50mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml; 90ml sirô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0664-06

Teremazin 5mg

Teremazin 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0208-06

Tirizex 10 10mg

Tirizex 10 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang chứa vi hạt
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang chứa vi hạt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1084-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn