CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 671 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Tosren

Tosren - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược TW Mediplantex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20903-14

Fopesul

Fopesul - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32968-19

Doxmin

Doxmin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28181-17

Celesmine

Celesmine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32058-19

Mediclary

Mediclary
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ (nhôm/ nhôm) x 10 viên; hộp 1 vỉ (nhôm/ PVC) x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24358-16

Clorpheniramin

Clorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 200 viên; Lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29933-18

Chlorpheniramin maleat

Chlorpheniramin maleat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim (tròn, màu vàng, viên nhỏ)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31276-18

Chlorpheniramin maleat

Chlorpheniramin maleat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim (dài, màu vàng, viên to)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31277-18

Chlorpheniramin maleat

Chlorpheniramin maleat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim (dài, màu vàng, một mặt có vạch ngang, viên nhỏ)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31278-18

Clorpheniramin maleat

Clorpheniramin maleat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên; lọ 1000 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4065-01

Medipolamin

Medipolamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4545-01

Saptuslen 5mg

Saptuslen 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1010-H12-05

Thelena

Thelena - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 25 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4307-01

Thelena 5%

Thelena 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 90ml Xiro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V263-H12-05

Thelena 5mg

Thelena 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 25 viên nén đặt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2164-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn