CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 782 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn: 21 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Cetirizin IMP 10

Cetirizin IMP 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28961-18

Chlorpheniramine Maleate 4 mg

Chlorpheniramine Maleate 4 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28962-18

Chlorpheniramine Maleate RO 4 mg

Chlorpheniramine Maleate RO 4 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28963-18

Fexofenadin 60 mg

Fexofenadin 60 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên (Al-Al)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27899-17

Imexofen 60

Imexofen 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26167-17

Cetirizine 10

Cetirizine 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ PVC/Alu)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24210-16

Imexofen

Imexofen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14307-11

Imetamin

Imetamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai 500 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10236-10

pms-Loratadin

pms-Loratadin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5731-08

Alimazin 5mg

Alimazin 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 25 viên; chai 500 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2436-07

Alimazin 5mg

Alimazin 5mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 200 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1773-04

Chlorpheniramin maleat 4mg

Chlorpheniramin maleat 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 1000 viên nén bao phim 4mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4086-05

Chlorpheniramin maleat 4mg

Chlorpheniramin maleat 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim (nhỏ)
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, chai 1000 viên nén dài bao phim (nhỏ) 4mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4087-05

Chlorpheniramin maleat 4mg

Chlorpheniramin maleat 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim (lớn)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim (lớn) 4mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4088-05

Chlorpheniramin maleat 4mg

Chlorpheniramin maleat 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 200 viên, 1000 viên dài bao phim (nhỏ)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3463-00

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn