CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC PHARMA)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn: 15 loại
Telgate 120

Telgate 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14089-11

Telgate 30

Telgate 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14090-11

Telgate 60

Telgate 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14091-11

Celezmin-Nic

Celezmin-Nic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, Chai 500 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10828-10

Zinetex

Zinetex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm. Hộp 1 chai x 100 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12040-10

Zinetex-5

Zinetex-5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11359-10

Zinetex-5

Zinetex-5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11358-10

Clorpheniramin 4mg

Clorpheniramin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5672-08

Prome-NIC - 10mg

Prome-NIC - 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5683-08

Promethazin-15mg

Promethazin-15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5320-08

Loratadin

Loratadin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4564-07

Nontamin

Nontamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4566-07

Polacanmin 2

Polacanmin 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1169-06

Telgate 60mg

Telgate 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1171-06

Thegalin

Thegalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0791-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn