CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1( PHARBACO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 823 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn: 15 loại
Zentobastin 10mg Tablet

Zentobastin 10mg Tablet
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Nexus Pharma (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19618-16

Timbivo

Timbivo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 5 vỉ x 10 viên. Vỉ nhôm - nhôm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-56-20

Fartudin

Fartudin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33591-19

Ebastine Normon 10mg

Ebastine Normon 10mg
Dạng bào chế: Viên nén phân tán tan trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 5684/QLD-KD

Dimedrol 10mg/1ml

Dimedrol 10mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25801-16

Dimedrol 10mg/1ml

Dimedrol 10mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-082-01

Astemizol 10mg

Astemizol 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2208-04

Dimedrol 10mg/1ml

Dimedrol 10mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống 1ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V171-H05-04

Loratadin 10mg

Loratadin 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2918-05

Promethazin.HCl

Promethazin.HCl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 7 lọ x 100 viên; lọ 1000 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4611-01

Promethazin.HCl 15mg

Promethazin.HCl 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 40 viên; Hộp 10 vỉ x 20 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4438-01

Thelargen

Thelargen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 25 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4615-01

Promethazin 15mg

Promethazin 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 40 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2736-07

Promethazin 25mg

Promethazin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, lọ 1000 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2737-07

Thelargen

Thelargen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3077-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn