KOTRA PHARMA (M) SDN BHD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 78 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn: 9 loại
Axcel Dexchlorpheniramine Forte Syrup

Axcel Dexchlorpheniramine Forte Syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml hoặc 100ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12274-11

Axcel Loratadine syrup

Axcel Loratadine syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-21049-18

Axcel Loratadine Tablet

Axcel Loratadine Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-21048-18

Axcel Cetirizine Syrup 5 mg/5ml

Axcel Cetirizine Syrup 5 mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-20304-17

Axcel Diphenhydramine expectorant

Axcel Diphenhydramine expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml hoặc 60ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5126-10

Axcel Loratadine syrup

Axcel Loratadine syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9522-10

Axcel Chlorpheniramine-4 Syrup

Axcel Chlorpheniramine-4 Syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml hoặc 100ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12273-11

Axcel Dexchlorpheniramine Syrup

Axcel Dexchlorpheniramine Syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml hoặc 100ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12275-11

Axcel Loratadine tablet

Axcel Loratadine tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10048-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn