CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM & BAO BÌ Y TẾ QUANG MINH MEDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 91 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Bổ huyết đơn sâm cao

Bổ huyết đơn sâm cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 270ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3347-05

Bổ huyết đơn sâm cao

Bổ huyết đơn sâm cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 280ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0339-00

Hit Sing

Hit Sing - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Ống hít
Quy cách đóng gói: vỉ đựng 6 ống hít
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2882-05

Hit Thai

Hit Thai - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Ống hít
Quy cách đóng gói: vỉ 6 ống hít
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3945-05

Nhân sâm kiện lực cao

Nhân sâm kiện lực cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 280ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0373-00

Nhân sâm kiện lực cao

Nhân sâm kiện lực cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 270ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3208-05

Phong ngứa giải độc gan

Phong ngứa giải độc gan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 280ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0340-00

Phong ngứa giải độc gan

Phong ngứa giải độc gan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 270ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3209-05

Quang Minh chỉ khái lộ

Quang Minh chỉ khái lộ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 90ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0341-00

Quang minh chỉ khái lộ

Quang minh chỉ khái lộ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 80ml, hộp 1chai 170ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3348-05

Quang Minh Tiêu ban lộ

Quang Minh Tiêu ban lộ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0342-00

Quang minh Tiêu ban lộ

Quang minh Tiêu ban lộ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3349-05

Sâm kỳ an nhi bửu

Sâm kỳ an nhi bửu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 80ml, hộp 1chai 170ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3350-05

Sâm kỳ an nhi bửu

Sâm kỳ an nhi bửu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 90ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0343-00

Tê thấp thấu cốt cao

Tê thấp thấu cốt cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 280ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0344-00

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn