CÔNG TY TNHH THUỐC VÀ CÔNG CỤ Y TẾ 204

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Cao ích mẫu

Cao ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 100ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2885-05

Chè thanh nhiệt

Chè thanh nhiệt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Chè thuốc
Quy cách đóng gói: Túi 10gam chè thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1845-04

Denlot

Denlot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 4ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2886-05

Ho ngân Thảo

Ho ngân Thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 100ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2887-05

Hoàn bổ trung ích khí

Hoàn bổ trung ích khí - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10hộp nhỏ x 1hoàn mềm x 8gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2648-04

Hoàn lục vị

Hoàn lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10hộp nhỏ x 1hoàn mềm x 8gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2649-04

Hoạt huyết 204

Hoạt huyết 204 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 50 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1846-04

Nghệ mật ong

Nghệ mật ong - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-133-01

Rượu bổ huyết trừ phong

Rượu bổ huyết trừ phong - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: chai 650ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1847-04

Sen vông

Sen vông - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 30 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2650-04

Tam thất

Tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 50 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2188-04

Trà an Thần

Trà an Thần - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Trà túi lọc
Quy cách đóng gói: hộp 20túi x 1, 2gam trà túi lọc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2651-04

Viên ngậm gừng

Viên ngậm gừng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp x 18 viên nén ngậm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2888-05

Viên ngậm linh chi sâm

Viên ngậm linh chi sâm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp x 10 viên nén ngậm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2889-05

Viên nghệ mật ong

Viên nghệ mật ong - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH thuốc và công cụ Y tế 204 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2890-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn