CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 151 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 103 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Trĩ linh hoàn P/H

Trĩ linh hoàn P/H
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25001-16

Kim tiền thảo P/H

Kim tiền thảo P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33846-19

Thập toàn đại bổ P/H

Thập toàn đại bổ P/H
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên x 9g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26493-17

Hoạt huyết thông mạch P/H

Hoạt huyết thông mạch P/H
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên. Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24512-16

Hoạt huyết thông mạch P/H

Hoạt huyết thông mạch P/H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 250ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1258-H12-10

Hoạt huyết thông mạch P/H

Hoạt huyết thông mạch P/H
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 200 ml, 250 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23915-15

Khung chỉ P/H

Khung chỉ P/H
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên, lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1094-H12-10

Long huyết P/H

Long huyết P/H
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên. Hộp 1 lọ x 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23917-15

Siro Bổ tỳ P/H

Siro Bổ tỳ P/H
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 90ml; hộp 1 lọ x 100ml; hộp 1 lọ x 25ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24999-16

Sâm nhung bổ thận P/H

Sâm nhung bổ thận P/H
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 12 hoàn x 9g. Hộp 10 hoàn x 9g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21753-14

Thuốc ho ma hạnh P/H

Thuốc ho ma hạnh P/H
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 90 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27431-17

Hoạt huyết Phúc Hưng

Hoạt huyết Phúc Hưng
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24511-16

Thấp khớp hoàn P/H

Thấp khớp hoàn P/H
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25448-16

Đại tràng hoàn P/H

Đại tràng hoàn P/H
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 240 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23913-15

Táo kết hoàn P/H

Táo kết hoàn P/H
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 240 viên, hộp 1 lọ 480 viên x 0,28g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26492-17

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn