CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 191 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 12 loại
Cao đặc trinh nữ hoàng cung

Cao đặc trinh nữ hoàng cung - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi PE 5 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32568-19

Cao mật lợn

Cao mật lợn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi 1kg, 5kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32123-19

Cao xương khớp hỗn hợp

Cao xương khớp hỗn hợp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi 5kg
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược TW Mediplantex - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29318-18

Cao đặc bồ công anh

Cao đặc bồ công anh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi PE 5 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27277-17

Cao đặc ngải cứu

Cao đặc ngải cứu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi PE 5 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26378-17

Cao đặc nhọ nồi

Cao đặc nhọ nồi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi PE 5 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26379-17

Cao đặc ích mẫu

Cao đặc ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Bao 2 túi PE 5 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25363-16

Cao đặc kim tiền thảo

Cao đặc kim tiền thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Bao 2 túi PE 5 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25364-16

Cao đặc nhân trần

Cao đặc nhân trần - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi PE 5 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24407-16

Cao đặc Râu ngô

Cao đặc Râu ngô - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Bao 2 túi PE 5 kg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25365-16

Cao đặc giảo cổ lam

Cao đặc giảo cổ lam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệulàm thuốc
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22595-15

Thuốc đau răng hàm cá sấu

Thuốc đau răng hàm cá sấu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml, hộp 1 lọ 7ml cồn thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0603-06

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn