CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC (VINPHACO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 398 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Actiso

Actiso - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml thuốc uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4766-02

Biloba

Biloba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3554-00

Bột tam thất

Bột tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: lọ 100g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3322-00

Cao ích mẫu

Cao ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 200ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0880-03

Dầu gan cá

Dầu gan cá - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: lọ 50 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V330-H12-05

Hoạt huyết bổ máu

Hoạt huyết bổ máu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3805-00

Hồng chi sâm

Hồng chi sâm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3555-00

Nhân sâm Tam thất

Nhân sâm Tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 15 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4970-02

Opizoic

Opizoic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4175-01

Rượu Phong tê thấp

Rượu Phong tê thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 500ml Rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1165-03

Viên gừng ngậm ho

Viên gừng ngậm ho - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3086-00

Vinlopas

Vinlopas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 40ml cồn thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4770-02

VinTiso

VinTiso - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4179-01

Viphalyptyl

Viphalyptyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4743-05

Viroloxy

Viroloxy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4493-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn