CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 471 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 72 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Beliver

Beliver
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16772-12

Phong thấp Nam hà

Phong thấp Nam hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàncứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32859-19

Hoàn Thập Toàn Đại Bổ Nam Hà

Hoàn Thập Toàn Đại Bổ Nam Hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên x 9g hoàn mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31788-19

Thuốc ho bổ phế Nam Hà Viên ngậm

Thuốc ho bổ phế Nam Hà Viên ngậm
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29806-18

Hoàn Phong Thấp Nam Hà

Hoàn Phong Thấp Nam Hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên x 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29017-18

Phong thấp Nam Hà

Phong thấp Nam Hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên; Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29804-18

Erythromycin & nghệ Nam Hà

Erythromycin & nghệ Nam Hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22732-15

Bổ phế chỉ khái lộ 125ml

Bổ phế chỉ khái lộ 125ml
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 125ml siro thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3738-05

Ðiều kinh hoàn

Ðiều kinh hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2039-04

Erythromycin & Nghệ 10g

Erythromycin & Nghệ 10g
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V592-H12-05

Erythromycin & Nghệ 10g

Erythromycin & Nghệ 10g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g Gel bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1198-02

Hoàn lục vị

Hoàn lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1199-02

Hoạt huyết dưỡng não

Hoạt huyết dưỡng não - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên, lọ 40 viên, lọ 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2710-05

Nascaren 10g

Nascaren 10g
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1334-H12-06

Thuốc ho bổ phế

Thuốc ho bổ phế
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên nén ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4031-05

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn