CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 254 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 11 loại
Thuốc ho Astemix

Thuốc ho Astemix
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml; Hộp 1 chai 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33407-19

A.T Cảm xuyên hương

A.T Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32791-19

A,T Silymarin 117 mg

A,T Silymarin 117 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên.
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32501-19

A.T Diệp hạ châu

A.T Diệp hạ châu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai 30 viên, hộp 1 chai 60 viên, hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29683-18

A.T hoạt huyết dưỡng

A.T hoạt huyết dưỡng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống, hộp 30 ống, hộp 50 ống x 8ml. Hộp 1 chai 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29685-18

A.T Bát vị

A.T Bát vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g, hộp 1 chai x 50g
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26742-17

A.T ích mẫu điều kinh

A.T ích mẫu điều kinh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 8ml, 30 ống x 8ml, 50 ống x 8ml
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26745-17

A.T Ichmau

A.T Ichmau - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, 5 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 60 viên, hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26746-17

A. T Lục vị

A. T Lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm x 9g
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24126-16

A.T Lục vị

A.T Lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống, hộp 30 ống, hộp 50 ống nhựa x 8ml. Hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25633-16

Thập toàn đại bổ A.T

Thập toàn đại bổ A.T - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống, hộp 30 ống, hộp 50 ống nhựa x 8ml. Hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25662-16

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn