HETERO DRUGS., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 84 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Indivir- 400

Indivir- 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 180 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5419-10

Metomin-500

Metomin-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5412-10

Prega-100

Prega-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5415-10

Zido-H 300

Zido-H 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5418-10

Omgenix-20

Omgenix-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-11899-11

Opox-100DT

Opox-100DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13721-11

Ritocom

Ritocom - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 120 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13722-11

Stag-15

Stag-15 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12495-11

Stag-20

Stag-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12496-11

Stag-30

Stag-30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12497-11

Stag-40

Stag-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12498-11

Valsar-H

Valsar-H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13163-11

Eoxy-H 120

Eoxy-H 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8742-09

Eoxy-H 90

Eoxy-H 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8743-09

Heptavir

Heptavir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Hetero Drugs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9246-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn