F.HOFFMANN-LA ROCHE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 224 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 12 loại
Avastin

Avastin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch cô đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 4ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-131-09

Avastin

Avastin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch cô đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 16ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-132-09

Avastin

Avastin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch cô đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 16ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-132-09

Avastin

Avastin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch cô đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 4ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-131-09

Avastin

Avastin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch cô đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 4ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-131-09

Avastin

Avastin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 16ml
Nhà sản xuất: Genetech Inc - MỸ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-134-09

Avastin

Avastin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch cô đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 16ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-132-09

Avastin

Avastin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 4ml
Nhà sản xuất: Genetech Inc - MỸ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-133-09

Herceptin (Đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd., Switzeland)

Herceptin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột cô đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 lọ 20ml nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Genetech Inc - MỸ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8688-09

Rocaltrol

Rocaltrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: R.P Scherer GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8689-09

Versanoid

Versanoid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: R.P Scherer GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8690-09

Xenical

Xenical - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9205-09

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn