CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 256 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Eighteengel

Eighteengel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 10 gam, 20 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18863-13

Laxazero 2g

Laxazero 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ, 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18866-13

Uthazone

Uthazone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18869-13

Kebatis

Kebatis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27580-17

Zidimet 10 mg

Zidimet 10 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26012-16

Malainbro

Malainbro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22375-15

Photitanol

Photitanol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi đa
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23391-15

Philmenorin

Philmenorin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 12 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21155-14

Viponat

Viponat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21159-14

Gelatamin-S

Gelatamin-S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 gói x 5 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2015-06

Phils-Lin

Phils-Lin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 12 vỉ x5 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19709-13

Sodiful

Sodiful - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19712-13

Trivamid

Trivamid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 5 gam, 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19714-13

Vagicare

Vagicare - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19715-13

Treviso

Treviso - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14058-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn