CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 33 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Thông xoang Nam Dược

Thông xoang Nam Dược - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33106-19

Dầu gió Nam Dược

Dầu gió Nam Dược - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu gió
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 3ml, 7ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21560-14

Posicaine 100

Posicaine 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1,7ml
Nhà sản xuất: Novocol Pharmaceuticals of Canada, Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17024-13

Posicaine 200

Posicaine 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dùng trong nha khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1,7ml
Nhà sản xuất: Novocol Pharmaceuticals of Canada, Inc. - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17025-13

Winfluf 500

Winfluf 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 25 vỉ x 4 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 25 vỉ x 4 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14602-11

Colper

Colper
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V592-H12-10

Colper

Colper - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V592-H12-10

Colper

Colper - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ x 100ml, 125ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V723-H12-10

Đại tràng khang

Đại tràng khang
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V489-H12-10

Đại tràng khang

Đại tràng khang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V489-H12-10

Nagantec

Nagantec
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V491-H12-10

Nam dược dưỡng tâm ích trí

Nam dược dưỡng tâm ích trí
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V550-H12-10

Nam dược giải độc

Nam dược giải độc
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V551-H12-10

Nam dược tiêu độc thủy

Nam dược tiêu độc thủy
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100ml, 125ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V492-H12-10

NDC-Gingko biloba

NDC-Gingko biloba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V493-H12-10

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn