CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 147 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Alphachymotrypsin

Alphachymotrypsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi nhôm x2 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31842-19

Co-Lutem

Co-Lutem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 8 viên; hộp 1 vỉ x 6 viên; hộp 2 vỉ x 6 viên; hộp 3 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23649-15

Albendazol

Albendazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10361-10

Amsultrim 400/80

Amsultrim 400/80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10363-10

Amsultrim 800/160

Amsultrim 800/160 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10364-10

Berberin SK

Berberin SK - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10365-10

Cimetidin 200

Cimetidin 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11683-10

Clazexin sachet

Clazexin sachet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói, bột pha hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10367-10

Co-lutem Force

Co-lutem Force - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên nén tròn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10369-10

Co-lutem paediatric

Co-lutem paediatric - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 24g, thuốc bột pha hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10370-10

Hemolic

Hemolic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10373-10

HTP-Encémin

HTP-Encémin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11685-10

Lipirate 160

Lipirate 160 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10374-10

Mebendazol

Mebendazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 01 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11142-10

Nystatin 100

Nystatin 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên đạn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10377-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn