CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 125 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Dạ dày tá tràng-f

Dạ dày tá tràng-f - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25009-16

Cao phong thấp

Cao phong thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 80ml; Chai nhựa 80ml, 200ml.
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22327-15

Hoạt huyết bổ trí não- F

Hoạt huyết bổ trí não- F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên.
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22329-15

Cao lạc tiên

Cao lạc tiên - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 80ml; Chai nhựa 80ml, 200ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21758-14

Bát vị - F

Bát vị - F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V123-H12-10

Bát vị F

Bát vị F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V123-H12-10

Cao lạc tiên

Cao lạc tiên - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 80ml; chai nhựa 200ml, cao lỏng.
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1501-H12-10

Cao phong thấp

Cao phong thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 80ml, chai nhựa 200ml, cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1442-H12-10

Chỉ thực tiêu bĩ-F

Chỉ thực tiêu bĩ-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang. Chai 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V713-H12-10

Dạ dày tá tràng-F

Dạ dày tá tràng-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V588-H12-10

Dạ dày tá tràng-F

Dạ dày tá tràng-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V588-H12-10

Đại tràng - F

Đại tràng - F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V640-H12-10

Đại tràng-F

Đại tràng-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V640-H12-10

Fitôcolis-F

Fitôcolis-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V714-H12-10

Fitôcoron-F

Fitôcoron-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang. Chai 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V413-H12-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn