CÔNG TY TNHH ÐÔNG DƯỢC XUÂN QUANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 83 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Ngân kiều giải độc Xuân Quang

Ngân kiều giải độc Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33847-19

Biacti - Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang

Biacti - Đương quy dưỡng huyết Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30799-18

Bakona

Bakona - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 30 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1023-H12-10

Bamimi

Bamimi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 50 gam viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V181-H12-10

Bamimi

Bamimi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 50 gam viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V181-H12-10

Biacti (đương quy dưỡng huyết xuân quang)

Biacti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V576-H12-10

Biacti (Đương quy dưỡng huyết xuân quang)

Biacti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V576-H12-10

Bổ tâm xuân quang

Bổ tâm xuân quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 gam viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V247-H12-10

Bổ tâm Xuân Quang

Bổ tâm Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 50 gam viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V247-H12-10

Ditima (bổ tâm xuân quang)

Ditima - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V579-H12-10

Ditima (Bổ tâm xuân quang)

Ditima - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 40 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V579-H12-10

Đương quy dưỡng huyết cao Xuân quang

Đương quy dưỡng huyết cao Xuân quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 280 ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1494-H12-10

Favim (bạch đái xuân quang)

Favim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V580-H12-10

Favim (Bạch đái xuân quang)

Favim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V580-H12-10

Ich mẫu dưỡng huyết xuân quang

Ich mẫu dưỡng huyết xuân quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 50 gam hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V946-H12-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn