CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 75 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 8 loại
PM Bright Kids

PM Bright Kids - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Catalent Australia Pty. Ltd. - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18228-14

Zenalb 20

Zenalb 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Nhà sản xuất: Bio Products Laboratory - ANH
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16189-13

Clopida

Clopida - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5111-10

Jeilcitimex ịnection

Jeilcitimex ịnection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2169-06

Ramprozole

Ramprozole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14555-12

Redmetho

Redmetho - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Lotion
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Kolmar Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14554-12

Redsamax

Redsamax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12264-11

BeeCetrax

BeeCetrax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8504-09

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn