CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 100 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 6 loại
Nước cất tiêm 4ml

Nước cất tiêm 4ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x4 ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29164-18

Sedupam

Sedupam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 2ml, hộp 2 vỉ x 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27089-17

Smaxlatin - 10

Smaxlatin - 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống x 10 ml.
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28093-17

Smaxlatin - 60

Smaxlatin - 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28094-17

Vitamin B12 1000 mcg/1ml

Vitamin B12 1000 mcg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml/ống, hộp 100 ống x 1ml/ống
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28096-17

Zentocox tablet 60mg

Zentocox tablet 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viờn nộn
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viờn
Nhà sản xuất: General Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm TW1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-057-08

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn