CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN ( PHAPHARCO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 149 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 9 loại
Prednisolon

Prednisolon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24364-16

Seftra 325

Seftra 325 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, 400 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23745-15

Docolin

Docolin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 lọ 60ml siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14465-11

Cossinmin

Cossinmin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10564-10

Immunite- C1000

Immunite- C1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 tuýp x 10 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10565-10

Immunite- C500

Immunite- C500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên, Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10566-10

Tenamydgel

Tenamydgel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 26 gói x 20g hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10567-10

Pecsil

Pecsil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5545-08

Tuspi

Tuspi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên, hộp 1 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30636-18

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn