CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW HUẾ MEDIPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 290 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 11 loại
Hebermin

Hebermin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp x 15 gam kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10550-10

Bổ dưỡng thang

Bổ dưỡng thang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc thang
Quy cách đóng gói: Hộp 260 gam thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V90-H12-10

Bổ dưỡng thang

Bổ dưỡng thang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 260 gam thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V90-H12-10

Codupha-Glucosamin

Codupha-Glucosamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13933-11

Gentameson

Gentameson - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp x 10 gam kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10547-10

Glucofea

Glucofea - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10548-10

Glucose

Glucose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột uống
Quy cách đóng gói: Gói 100g, 200g, 500g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V570-H12-10

Optamix

Optamix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 12 ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10552-10

Pusadine

Pusadine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 5 gam, 15 gam kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10555-10

Reistore

Reistore - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11793-10

Tenamyd HC 400

Tenamyd HC 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 30 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW Huế Medipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11212-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn