CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC (VINPHACO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 398 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Vinocam 20mg

Vinocam 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm bột đông khô
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ bột pha tiêm + 5 ống dung môi nước cất
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18781-13

Vintex

Vintex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống x 2ml; hộp 2 vỉ x 5 ống x 2 ml; hộp 1 vỉ x 6 ống x 2ml; hộp 2 vỉ x 6 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18782-13

Vinsalamin 250

Vinsalamin 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29911-18

Novocain 3%

Novocain 3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 2ml; hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26322-17

Nước cất tiêm

Nước cất tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24903-16

Nước cất tiêm

Nước cất tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24904-16

Vitamin B12

Vitamin B12 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25835-16

Natri clorid 10%

Natri clorid 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20890-14

Nước cất Tiêm

Nước cất Tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nước pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 2ml nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3273-05

Nước cất Tiêm

Nước cất Tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nước pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5ml nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3274-05

Nước cất Tiêm

Nước cất Tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 200 ống x 2ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-020-00

Nước cất Tiêm

Nước cất Tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-021-00

Nước cất Tiêm 2ml

Nước cất Tiêm 2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 200 ống 2ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V50-H01-04

Nước cất Tiêm 5ml

Nước cất Tiêm 5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V51-H01-04

Vinphalyptyl

Vinphalyptyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 ống x 2ml dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13925-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn