CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HÀ NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 51 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 12 loại
Linezin

Linezin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml; Hộp 30 ống x 5ml; Hộp 20 gói x 5ml; Hộp 30 gói x 5ml; Chai 60 ml; Hộp 1 chai x 90 ml; Hộp 1 chai x 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110059323

Btozka

Btozka - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110247823

Ceftofive 40mg/5ml

Ceftofive 40mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35732-22

Colibium

Colibium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ x 20 viên; Hộp 3 vỉ x 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36177-22

Emicin 3G

Emicin 3G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 gói; Hộp 2 gói; Hộp 5 gói; Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110246123

Nacofen DT

Nacofen DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110247723

Realcos

Realcos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60ml; Hộp 1 chai x 90ml; Hộp 1 chai x 120ml; Hộp 20 ống x 5ml; Hộp 20 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36176-22

Rusavate

Rusavate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60ml; Hộp 1 lọ 120ml; Hộp 10 ống x 4ml; Hộp 20 ống x 4ml; Hộp 30 ống x 4ml; Hộp 10 ống x 8ml; Hộp 20 ống x 8ml; Hộp 30 ống x 8ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110174123

Ttvonaf 600

Ttvonaf 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110247923

Maxposide

Maxposide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35556-22

SeaZopi 7,5mg

SeaZopi 7,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược HTC 99 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34987-21

Sovitex

Sovitex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35096-21

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn