CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ (PP.PHARCO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 142 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 11 loại
Bổ Thận Khang PPP

Bổ Thận Khang PPP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31816-19

Richcogen

Richcogen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 20 viên; Hộp 25 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25758-16

Magnesi B6

Magnesi B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phím
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22982-15

Chophytin

Chophytin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 180 viên, hộp 24 chai x 40 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1191-H12-10

Điều kinh ích mẫu

Điều kinh ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1190-H12-10

Pazecan

Pazecan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V171-H12-10

Pazecan

Pazecan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V171-H12-10

PP. Pharco Baz

PP. Pharco Baz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 40 viên, 60 viên, 180 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V293-H12-10

PP. Pharco Baz

PP. Pharco Baz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 40 viên, 60 viên, 180 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V293-H12-10

Ruflon

Ruflon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1365-H12-10

Smeton

Smeton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1319-H12-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn