CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 471 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 32 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Demensyn

Demensyn  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18670-13

Hysdin 10mg

Hysdin 10mg  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ X 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18671-13

Larzole 400

Larzole 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên; Hộp 100 vỉ x 1 viên; Hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18673-13

Beparotine

Beparotine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31786-19

Phong Thấp Vương

Phong Thấp Vương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31792-19

Emiception

Emiception - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-530-16

Naferrous

Naferrous - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22733-15

Ausginin

Ausginin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9937-10

Bổ trung ích khí Nam Hà

Bổ trung ích khí Nam Hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên x 8g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30442-18

Circanette 1

Circanette 1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x20 viên
Nhà sản xuất: Pharmazeutische Fabrik Evers & Co GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21527-18

Lilido

Lilido - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 8 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 5 viên, hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9941-10

Lovechoice

Lovechoice - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ gồm 21 viên nội tiết màu vàng, 7 viên sắt màu nâu
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9942-10

Naphadarzol

Naphadarzol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên, hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ x 10 viên nén đặt phụ khoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9946-10

Naphartec

Naphartec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1066-02

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml, thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9950-10

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn