CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 782 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 45 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Sunigam 100

Sunigam 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28968-18

Bvit 6 250mg

Bvit 6 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26165-17

AIimazin 5 mg

AIimazin 5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (vàng - hồng)
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25185-16

Alu-P Gel

Alu-P Gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 26 gói x 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24208-16

Vitamin B6 125mg

Vitamin B6 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25703-16

Alimazin 5mg

Alimazin 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (hồng-hồng)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23569-15

Calcium Corbière s

Calcium Corbière s - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Sanofi-Aventis Singapore PTE Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VD-24058-15

Chlorpheniramin maleat 4mg

Chlorpheniramin maleat 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22893-15

Isoniazid 300 mg

Isoniazid 300 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23576-15

Isoniazid 300 mg

Isoniazid 300 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20751-14

Albenca 400

Albenca 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14301-11

Imefradin 125

Imefradin 125 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 gói x 2,5g thuốc bột; Hộp 25 gói x 2,5g thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 2,5g thuốc bột; Hộp 25 gói x 2,5g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14321-11

Imezidim 1g

Imezidim 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 lọ 1g; Hộp 10 lọ 1g; Hộp 1 lọ 1g kèm 1 lọ nước cất pha tiêm; Hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm kèm 10 lọ nước cất pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1g; Hộp 10 lọ 1g; Hộp 1 lọ 1g kèm 1 lọ nước cất pha tiêm; Hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm kèm 10 lọ nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13827-11

Trimetazidin Hydrochlorid 20mg

Trimetazidin Hydrochlorid 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14316-11

Biodroxil 250mg

Biodroxil 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11055-10

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn