CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 63 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 9 loại
Hoàn phong thấp

Hoàn phong thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V626-H12-10

Hoàn phong thấp

Hoàn phong thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50g; hộp 10 gói x 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V626-H12-10

Hoàn phong thấp

Hoàn phong thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 túi PE x 6 hoàn mềm x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1243-H12-10

Hoàn phong thấp Natural

Hoàn phong thấp Natural - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30g (250 viên), hộp 1 lọ 50g (420 viên) hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1424-H12-10

Sirô Tiêu độc

Sirô Tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml; 125ml sirô
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V233-H12-10

Sirô tiêu độc

Sirô tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml; 125ml sirô
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V233-H12-10

Tế sinh thận khí hoàn

Tế sinh thận khí hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1469-H12-10

Viên ngậm gừng

Viên ngậm gừng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Lọ 50 viên; hộp 2 vỉ x 12 viên nén ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1185-H12-10

Siro tiêu độc

Siro tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml, hộp 1 lọ 125ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30375-18

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn