CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 120 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 15 loại
Caditamine

Caditamine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao gelatin-330mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Banner Pharmacaps Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0761-06

Amphacef 125

Amphacef 125 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10112-10

Amphacef 250

Amphacef 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10113-10

Cadicidin

Cadicidin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g kem bôi ngoài da; Hộp 1 tuýp 15g kem bôi ngoài da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11534-10

Cadicidin extra

Cadicidin extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11535-10

Cadiconazol

Cadiconazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10116-10

Cadirabe 10

Cadirabe 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10998-10

Calprim

Calprim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Universal Medicare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10805-10

Ditrimex

Ditrimex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10120-10

Herbaginko

Herbaginko - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11538-10

Hvcefu

Hvcefu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10122-10

Lobagin

Lobagin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11539-10

Tasepase

Tasepase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10999-10

Tazemy

Tazemy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11000-10

Zidunat 125

Zidunat 125 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 14 gói x 3g thuốc bột pha hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10136-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn