CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 87 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 24 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Bột tam thất

Bột tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100g bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V70-H12-10

Bột tam thất

Bột tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 100 gam bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V70-H12-10

Phong tê thấp

Phong tê thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: túi PE 140 gam thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V71-H12-10

Phong tê thấp 140g

Phong tê thấp 140g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc thang
Quy cách đóng gói: Túi PE 140 gam thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V71-H12-10

Ditacke

Ditacke - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 600ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V812-H12-10

Ditacke

Ditacke - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 600 ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V812-H12-10

Hải mã

Hải mã - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V531-H12-10

Hải mã

Hải mã - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: chai 500 ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V531-H12-10

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc thang
Quy cách đóng gói: Túi PE 30g thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V392-H12-10

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Túi PE 30 gam thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V392-H12-10

Hoá đàm chỉ khái cao

Hoá đàm chỉ khái cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 180 ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V615-H12-10

Linh chi

Linh chi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 50 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V616-H12-10

Nhân sâm quy tửu

Nhân sâm quy tửu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V532-H12-10

Nhân sâm quy tửu

Nhân sâm quy tửu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: chai 500 ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V532-H12-10

Phytonin

Phytonin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 60 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V617-H12-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn