ALLERGAN PHARM (IRELAND)., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 34 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 6 loại
Ganfort

Ganfort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 3ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Số Đăng ký: VN-19767-16

Ganfort PF

Ganfort PF - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Số Đăng ký: VN-19768-16

Lumigan

Lumigan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa 3ml dung dịch trong lọ dung tích 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-17816-14

Botox

Botox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-6880-08

Ganfort

Ganfort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 3ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-4959-10

Poly-Pred Liquifilm

Poly-Pred Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-9924-10

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn